SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

OM kód: 203045/008 | 4400 Nyíregyháza, Család utca 11.

Intézmény logo

NYSZC Zay Anna Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokÓrarendKRÉTA

Történet

Történetünk

TörténetTörténetTörténetTörténet

Iskolánk képzési rendszere a társadalmi igények szerint formálódott és alakult, ezt tükrözi története is. 1949. októberében a sátoraljaújhelyi Állami Ápolóképző Iskola 2. éves osztályát áthelyezték Nyíregyházára, ezzel kezdődött az egészségügyi szakképzés iskolánk jogelődjében. Oklevelet először 1950. októberében állítottak ki. Csecsemő-és gyermekápoló, általános betegápoló, valamint asszisztens szakokon folyt képzés évtizedeken át. 1967-ben a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban indult az első egészségügyi szakközépiskolai osztály, majd 8 osztályban folyt a képzés. Közben a szakiskolai képzés is számos reformot élt meg, de a képzésben mindig nagy hangsúlyt kapott a tankórtermi gyakorlat.

1987 újabb mérföldkő a képzés és az iskola életében. A szakközépiskolai és a szakiskolai képzés összevonásával új, nagy intézmény jött létre, korszerű új épületben. A 3 éves szakiskolai oktatás-képzés hosszú időn keresztül jól szolgálta társadalmi-ágazati és egyéni érdekeket. A szakmai követelmények korszerűsödése, a nemzetközi színvonalhoz való alkalmazkodás indokolttá tette a “történelmi küldetését” beteljesítő szakiskolai képzés megszüntetését.

Az 1995/1996-os tanévben az utolsó végzős évfolyam is elhagyta az iskolát.

A változás újabb jele, hogy az intézmény falai között 1994 óta gimnáziumi tanterv szerint haladó osztályok is tanulnak, kiépült az érettségire épülő szakképzés. Az 1998/99. tanévben világbanki követő program keretében informatika és egészségügy szakmacsoportokban indítottunk osztályt. Ezzel megszűnt (ún. kifutó rendszerben) a hagyományos egészségügyi szakközépiskola képzés valamint egészségügy ágazati képzés néven. Sajnos azonban a nagyon jó eredménnyel végzett informatika ágazati képzés 2016-tól már nem indul, így ettől az évtől már egy új szakgimnáziumi képzést indítottunk, a szociális ágazatot. Így jelenleg egy évfolyamon két egészségügyi és egy szociális ágazati osztály tanul.

Az érettségire épülő képzés területén az ágazati szakmai igényekhez igazolva tovább bővült az érettségire épülő szakmai képzés a csecsemő- és kisgyermek ápoló, illetve gondozó szakokkal. A felnőttoktatási tagozat az 1998/99. tanévtől iskolarendszerű levelező és esti tagozati formában működik tovább.

Az iskola épülete

Intézményünk 12 egészségügyi tanulócsoportos szakközépiskolaként épült, 4 előadóval, 6 kórteremmel, a szükséges kiegészítő helyiséggel, szép aulával, nagy tornateremmel, 200 fős kollégiummal, 1200 adagos konyhával, 100 fős étteremmel, hőközponttal és szolgálati lakással.

Szakmai munka

Az iskolában négy éves képzési idejű szakgimnáziumi, illetve érettségire épülő szakképzés és kiterjedt iskolarendszerű felnőttoktatás folyik. A gimnáziumi oktatás 4 évfolyamos általános formában történt, de a 2007/2008-as tanévtől már nem indíthatunk gimnáziumi osztályt, így a gimnáziumi képzésben 2011-ben végzett az utolsó osztály. Mindehhez a tárgyi és személyi feltételek biztosítottak. A szakközépiskolai oktatásnak kialakult hagyományai és jó eredményű mutatói vannak.

“Fiatal” iskoláról lévén szó, az oktatás-képzés tárgyi-technikai feltételei magas színvonalon biztosítva vannak. A tantermek, az előadók, demonstrációs és gyakorló termek, a szertárak, az ismerethordozók és technikai, illetve szemléltető eszközök megfelelnek a legkorszerűbb követelményeknek. Szakképzési támogatásokkal, pályázatokon nyert összegekkel kiegészítve éveken át jutott pénz a feltételek bővítésére és korszerűsítésre.

A személyi feltételek összességében megfelelően, finom szerkezetükben differenciáltan alakultak. Jelenleg minden tantárgy oktatáshoz rendelkezünk megfelelő végzettségű szakemberrel, sok a több diplomás, szakvizsgázott tanár. A pedagógusoknak tág terük nyílt a felsőfokú továbbtanulásra történő felkészítésre, a tehetséggondozásra. Ezt jelzi az is, hogy az érettségizettek 45-50 %-a jelentkezett felsőoktatási intézményekbe, és a jelentkezők 35-60 %-át vették fel.

Az iskola rövid történetében eddig minden évben volt tanulónk, aki bejutott az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny országos döntőjébe, és 14 alkalommal végzett diákunk az 1-10. helyezettek között. Eredményesen vettek részt tanulóink a közismereti tárgyak versenyén is. Kedvezőek az érettségi-képesítő vizsgák eredményei. Végzett tanulóink jelentős hányada szerzett a későbbiekben szakképesítést, és helyezkedett el az egészségügy vagy a humán szolgáltatások területén. Az oktatás és képzés eredményességét javította, hogy tervszerűen végeztünk felzárkóztatást, differenciált képességfejlesztést. A Megyei Kórházzal, az egészségügyi intézményekkel korrekt együttműködési megállapodás alapján kölcsönösen biztosítottuk a személyi-szervezeti és technikai körülményeket.

Az érettségire épülő szakképzés beindítása válasz a legújabb kori kihívásokra, összhangban van a korszerűség követelményeivel, a nemzetközi kívánalmakkal és a szakminisztérium törekvéseivel. Az 1995/96-os tanévben először, az 1996/97-es tanévben második alkalommal indítottunk osztályokat ápoló és szülésznő szakon. A képzés újabb szakokkal bővült. Az új típusú képzés tapasztalatai kedvezőek voltak.

Iskolánk szerves részét képezi a jelenleg 180 férőhelyes kollégium. Személyi ellátottsága, feltételrendszere megfelel a kívánalmaknak a 14-18, valamint a 19-22 éves korosztályok tekintetében egyaránt. Az ellátás (szállás, étkezés) mellett komoly nevelési és kulturális funkciók teljesítésére is alkalmas.

RÉGI OSZTÁLYAINK archivumát megtekintheti itt: Galéria


Partnereink

SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum


NYSZC Zay Anna Technikum és Kollégium

4400 Nyíregyháza, Család utca 11.

Telefon: +36701996735

E-mail: titkarsag@zay.hu

OM azonosító: 203045/008

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000936


2024NYSZC Zay Anna Technikum és Kollégium