Egészségügyi ellátás

Iskolaorvos: Dr. Sándor Mária
Rendelési idő: kedd, 8.30-12.00

Iskolavédőnő: Balkuné Kozma Mónika
Fogadó óra: kedd és csütörtök, 8.30–14.00
Telefonszám: +36206699292 (munkaidőben hívható)
Az orvosi rendelő a kollégium épületében található.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően (egészségügyi törvény: 1997. évi CLIV. törvény, 26/1997. NM rendelet, 51/1997. NM rendelet, 18/1998. NM. rendelet, 49/2004. ESZCSM rendelet) az alábbi iskola-egészségügyi ellátásban részesülnek a tanulók (az iskolával egyeztetett/leadott időpontokban):
– Kötelező szűrővizsgálatok: a páros évfolyamokon (10., 12.) és az adott tanévben 16 éveseknél

Minden évfolyamon:
– Testnevelés (könnyítés vagy felmentés) és gyógytestnevelés csoportbesorolás szakorvosi lelet fénymásolatával szeptemberben vagy tanév közben szükség szerint
– Iskolai sportversenyek előtti vizsgálat
– Szakmai alkalmassági vizsgálat (az iskolába történő beiratkozás előtt, majd évente, illetve szükség esetén soron kívül)
– Krónikus betegség miatt gondozottak állapotának figyelemmel kísérése
– Elsősegélynyújtás akut esetekben
– Kötelező védőoltások beadása, dokumentálása szükség esetén
– Egészségnevelés
– Személyi higiéne, tisztasági vizsgálat szükség esetén
A vizsgálatok eredményeiről a szülők/gyám az iskolaorvosnál, iskolavédőnőnél előzetesen egyeztetett időpontban tájékozódhatnak.

Az előzetes/ első alkalmassági vizsgálat:
A felvételi értesítést követően május-júniusban történik a vizsgálat vagy pótfelvételi esetén a beiratkozás előtt. (Az iskola tájékoztatja a tanulót a vizsgálat idejéről.)
A külföldről érkező tanulóktól hiteles fordításban kérjük a dokumentumokat (pl. összes védőoltásokról igazolás, szakorvosi leletek, vizsgálati eredmények) és tüdőszűrő eredményt kérünk.

Az előzetes (első) alkalmassági vizsgálathoz szükséges:
– szülő/gyám, ha a tanuló a 18. életévét még nem töltötte be
– a tanuló személyi azonosítói (TAJ kártya, személyi igazolvány, lakcím kártya)
– kötelező védőoltásokról (különös tekintettel az általános iskolában kapott védőoltásokról) oltási kiskönyv vagy igazolás (Ezen szerepeljen: védőoltás neve, ideje, száma, aláírás+pecsét.)
– Ha a tanuló szakorvoshoz/ gondozásra jár: 1 éven belüli vagy utolsó szakorvosi lelet(ek)/ zárójelentések/gondozási könyvek fénymásolata (pl. Szemészet, Ortopédia, Pulmonológia, Belgyógyászat, Endocrinológia, Cardiológia, Neurológia, Bőrgyógyászat, stb.), illetve igazolás gyógyszerallergiáról, ha van.
– Egészségügyi kiskönyv – az alkalmassági vizsgálat igazolásához (Papír-írószerboltban beszerezhető)
– Vérvétel (Wassermann!) eredménye – kb. 2-3 hétre van eredménye
– Széklettenyésztés (bakterológiai vizsgálat!) eredménye – kb. 2-3 hétre van eredménye
– Csak a 13. évfolyamra jelentkező (vagy 14-15. évfolyamra átjelentkező) tanulók esetében: tüdőszűrő vizsgálat vagy 2 irányú mellkasfelvétel eredménye (1 éven belüli)

Időszakos (évenkénti) vagy soron kívüli alkalmassági vizsgálathoz szükséges:
Az iskolával egyeztetett időpontban, osztályonként történik a vizsgálat.
– Egészségügyi kiskönyv – az alkalmassági vizsgálat igazolásához
– 1 éven belüli tüdőszűrő vizsgálat negatív eredménye
(A 10., 11. évfolyamoknak és indokolt esetben a 12., 14., 15. évfolyamoknak adunk beutalót tüdőszűrő vizsgálatra és az osztállyal szervezetten mennek.
Ha a tanuló nem töltötte be a 18. életévét az osztályfőnök ad szülői beleegyező nyilatkozatot a tüdőszűrő vizsgálathoz és kérjük a szülőt, hogy kitöltve és aláírva juttassa vissza a tanulóval az osztályfőnöknek.)
– Ha a tanuló szakorvoshoz/ gondozásra jár: 1 éven belüli vagy utolsó vizsgálat szakorvosi/ háziorvosi lelet(ek)/ zárójelentések/gondozási könyvek fénymásolata (pl. Szemészet, Ortopédia, Pulmonológia, Belgyógyászat, Endocrinológia, Cardiológia, Neurológia, Bőrgyógyászat, stb.), illetve igazolás gyógyszerallergiáról, ha van.

A szakgimnázium egészségügyi és szociális szakjaira és az OKJ szakokra a következő esetek kizáró okok lehetnek az egészségügyi alkalmasságot illetően és egyéni elbírálást igényelnek (melyhez adott szakorvos szakvéleményének fénymásolata szükséges), legvégső esetben kérhető II. fokú elbírálás (Budapesten történik) a szakmai alkalmasságot illetően:
– átlagon aluli fejlettség és izomerő vagy elhízás mozgásgátló formái
– a váz- és izomrendszer és a végtagok jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenessége és betegsége
– szív-érrendszeri betegség, pl. vitium
– krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések
– krónikus belgyógyászati betegségek
– mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavarával
– beszédhiba
– a fedetlen testrészek bőrének elváltozásai (pl. ekcéma, atópiás dermatitis, fertőző bőrbetegségek)
– a kéz idült bőrbetegségei
– eszméletvesztéssel járó állapotok, epilepsia
– gyógyszerallergia bizonyos esetei
– színtévesztés – egyéni elbírálás, korrekciós szemüveggel már van lehetőség korrigálásra
– ha a két szem látásélessége nem éri el a 0.8-at
– kórokozó hordozás (pl. széklettenyésztés/ vérvétel- Wassermann, tüdőszűrő eredmény pozitivitása esetén)
– egyéni esetek orvosi vélemény alapján

Összeállította: Nagyné Dévényi Judit, iskolavédőnő