Nappali szakképzés

Magas színvonalú szakképzés

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK – NAPPALI SZAKKÉPZÉS

A 2018/2019. tanévben az alábbi szakképesítéseket indítjuk nappali tagozaton:

  • gyakorló ápoló (OKJ 54 723 02), felvehető létszám 68 fő.

A képzések az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emeltszintű szakképesítés, illetve emeltszintű szakképesítés-ráépülés megszerzésére készítenek fel.

  • A képzések ingyenesek.
  • Szakképesítéssel rendelkezők nappali képzésbe nem jelentkezhetnek.
  • Felvételi korhatár: 22. életév.
  • Fiúk és lányok egyaránt jelentkezhetnek.
  • Vidéki lányok számára kollégiumi elhelyezést biztosítunk.
  • A nyári összefüggő szakmai gyakorlat idejére tanulóink anyagi juttatásban részesülnek.
  • A gyakorló ápoló képzés nappali tagozatán a tanulók egyrészt pályaválasztást támogató ösztöndíj programban vehetnek részt (összege: 40.000 Ft is lehet), másrészt a második évfolyamon a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban is részesülhetnek tanulmányi eredményeik függvényében. (20.000–50.000 Ft).

A beiskolázás feltétele: érettségi, egészségügyi alkalmasság.

A jelentkezés módja: az iskola által kiadott jelentkezési lapon történik (beszerezhető az iskolában személyesen vagy letölthető az iskola honlapjáról – letölthető ide kattintva).

A jelentkezési határidő: 2018. március 1.
A pótfelvételi jelentkezési határideje: 2018. augusztus 5.

Felvételi vizsga nincs, felvételi elbeszélgetést tartunk.

A FELVÉTEL ELBÍRÁLÁSA

A szakképző évfolyamokra történő felvételt, az érettségi vizsga eredményei alapján és az alkalmassági elbeszélgetés során állapítjuk meg súlyozott átlaggal. Az érettségi tantárgyak eredményeinek összege kétszeres súllyal, az alkalmassági elbeszélgetés egyszeres súllyal számít be a felvételi eredménybe. Az alkalmassági elbeszélgetésen a kommunikációs készségekre 10 pontot, az általános tájékozottságra 10 pontot lehet szerezni. Pontazonosság esetén az érettségi eredmények közül a magyar érettségi jegye a meghatározó.
Szakképzési pályaválasztási tájékoztató 2018. február 6-án, kedden 15 órától.

További információ képzéseinkről: Dr. Jeneiné Makrai Erika szakmai igazgatóhelyettes (Tel.: +3642512380).


SZAKKÉPESÍTÉSEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK


GYAKORLÓ ÁPOLÓ KÉPZÉS, NAPPALI ÉS ESTI KÉPZÉSI FORMA, 2018/2019. TANÉV SZEPTEMBERÉTŐL
A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik képesek önállóan megvalósítani a betegek személyre szabott ápolását, valamint az ellátásban részt vevő egészségügyi team tagjaként tevékenykedni.
A képzéssel betölthető munkahelyek: az egészségügyi ellátás bármely területe (klinikák, kórházak, alapellátás, otthonápolás), a szociális ellátás intézményei.
A képzés főbb jellemzői: Tanulmányi idő: 2 év. A képzés 4 félévből áll. A képzés komplex szakmai vizsgával zárul.
A szakmai vizsga részei: írásbeli, szóbeli, gyakorlati vizsga.
A sikeres szakmai vizsga után a tanulók Gyakorló ápoló – emeltszintű szakképesítést igazoló – OKJ bizonyítványt kapnak. A két éves képzés befejezése után iskolánkban lehetőség van a tanulmányok folytatására, ahol Ápoló megnevezésű, emeltszintű szakképesítés-ráépülést lehet szerezni.
A képzési idő alatt a tanulók szakmai (pl.: ápolástan, anatómia-élettan, belgyógyászat, sebészet, stb.), szakma-specifikus ismereteket (pl: kisklinikumi szakismeretek, szülészet-nőgyógyászati, neurológiai, pszichiátriai szakismeretek, stb.) tanulnak.
Szakmai gyakorlatok: Az iskolai szakmai gyakorlatok az intézmény demonstrációs tantermeiben folynak. A klinikumi szakmai gyakorlati képzés a kórházi osztályokon, az alapellátási, gyermekjóléti és szociális intézményekben zajlik.
A gyakorlóhelyet az iskola biztosítja. A végzetteket szívesen fogadják a megye és az ország bármelyik kórházában, egészségügyi és szociális ellátó intézményében.