Felnőttoktatás

Felnőttképzéseink is nagy érdeklődést mutatnak

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK – ESTI SZAKKÉPZÉS

A 2018/2019. tanévben az alábbi szakképesítéseket indítjuk esti tagozaton:

  • gyakorló ápoló (OKJ 54 723 02), felvehető létszám 34 fő
  • gyógymasszőr (OKJ 54 726 04), felvehető létszám 34 fő
  • fizioterápiás asszisztens (OKJ 54 725 03), felvehető létszám 34 fő

A 2017/2018. tanév keresztfélévében (februártól):

  • kisgyermekgondozó, – nevelő (OKJ 54 761 02) felvehető létszám 34 fő,
  • gyakorló mentőápoló (OKJ 54 723 01) felvehető létszám 34 fő.

A képzések az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emeltszintű szakképesítés, illetve emeltszintű szakképesítés-ráépülés megszerzésére készítenek fel.

  • A képzések ingyenesek, a korábban iskolarendszerben megszerzett két szakképesítéssel rendelkezők esetében tandíj fizetési kötelezettség van.
  • Felvételi korhatár nincs.
  • Képzési idő: 2 év (heti 2 elméleti tanítási nap + területi gyakorlat egyéni ütemezés szerint, az iskola szervezésében).

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság.
Jelentkezési határidők:

  • 2018. május 30. a 2018/2019. tanévben induló képzések esetén
  • 2018. január 15. a 2017/2018. keresztfélévében induló kézpések esetén

A jelentkezés módja: az iskola által kiadott jelentkezési lapon történik (beszerezhető az iskolában személyesen vagy letölthető az iskola honlapjáról – letölthető ide kattintva).


SZAKKÉPESÍTÉSEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK


GYAKORLÓ ÁPOLÓ KÉPZÉS, ESTI KÉPZÉSI FORMA 2018/2019. TANÉV SZEPTEMBERÉTŐL
A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik képesek önállóan megvalósítani a betegek személyre szabott ápolását, valamint az ellátásban részt vevő egészségügyi team tagjaként tevékenykedni.
A képzéssel betölthető munkahelyek: az egészségügyi ellátás bármely területe (klinikák, kórházak, alapellátás, Otthonápolás), a szociális ellátás intézményei.
A képzés főbb jellemzői
Tanulmányi idő: 2 év. A képzés 4 félévből áll. A képzés komplex szakmai vizsgával zárul.
A szakmai vizsga részei: írásbeli vizsga, szóbeli vizsga, gyakorlati vizsga.
A sikeres szakmai vizsga után a tanulók Gyakorló ápoló – emeltszintű szakképesítést igazoló – OKJ bizonyítványt kapnak. A két éves képzés befejezése után iskolánkban lehetőség van a tanulmányok folytatására, ahol Ápoló megnevezésű, emeltszintű szakképesítés-ráépülést lehet szerezni.
A képzési idő alatt a tanulók szakmai (pl.: ápolástan, anatómia-élettan, belgyógyászat, sebészet, stb.), szakma-specifikus ismereteket (pl: kisklinikumi szakismeretek, szülészet-nőgyógyászati, neurológiai, pszichiátriai szakismeretek, stb.) tanulnak.
Szakmai gyakorlatok: Az iskolai szakmai gyakorlatok az intézmény demonstrációs tantermeiben folynak. A klinikumi szakmai gyakorlati képzés a kórházi osztályokon, az alapellátási, gyermekjóléti és szociális intézményekben zajlik. A gyakorlóhelyet az iskola biztosítja. A végzetteket szívesen fogadják a megye és az ország bármelyik kórházában, egészségügyi és szociális ellátó intézményében.

KISGYERMEKGONDOZÓ, – NEVELŐ, ESTI KÉPZÉSI FORMA, 2017/2018. TANÉV KERESZTFÉLÉV
A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalú elméleti és gyakorlati tudásukkal biztosítják a kisgyermekek számára a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlődés lehetőségeit, feltételeit.

A képzéssel betölthető munkakörök: szociális ellátás területei (bölcsőde, családi napközi otthon, házi gyermekfelügyelő, stb.)

A képzés főbb jellemzői: Tanulmányi idő: 2 év. A képzés 4 félévből áll. A képzés komplex szakmai vizsgával zárul.
A szakmai vizsga részei: írásbeli, szóbeli, gyakorlati vizsga.
A sikeres szakmai vizsga után a tanulók Kisgyermekgondozó, – nevelő – emeltszintű szakképesítést igazoló – OKJ bizonyítványt kapnak.
A képzési idő alatt a tanulók szakmai tantárgyakat (pl.: pedagógia, gondozástan, egészséges csecsemő- és gyermek fejlődése, gyermekotthoni ismeretek, bölcsődei ismeretek, stb.), társadalomtudományi ismereteket (pl.: szociológia, etika, pszichológia, jogi ismeretek, stb.) és készségfejlesztő tantárgyakat (pl: kommunikáció, önismeret, stb.) tanulnak.
Szakmai gyakorlatok:
Az iskolai szakmai gyakorlatok az intézmény demonstrációs tantermeiben folynak.
A területi szakmai gyakorlati képzés a bölcsődékben, a gyermek-otthonokban és a szociális intézményekben zajlik.
A gyakorlóhelyet az iskola biztosítja.
A végzetteket szívesen fogadják a megye és az ország bármelyik bölcsődei és egyéb szociális ellátó intézményében.

GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ, ESTI KÉPZÉSI FORMA, 2017/2018. TANÉV KERESZTFÉLÉV
A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik a sürgősségi betegellátás területén tevékenykednek team tagjaként (orvos vagy mentőtiszt irányításával), illetve önállóan vesznek részt a betegek mentésében és ellátásában.

A képzéssel betölthető munkahelyek: mentőállomásokon, mint mentőápoló, sürgősségi betegellátó osztályok.

A képzés főbb jellemzői: Tanulmányi idő: 2 év. A képzés 4 félévből áll. A képzés komplex szakmai vizsgával zárul.
A szakmai vizsga részei: írásbeli, szóbeli, gyakorlati vizsga.

A sikeres szakmai vizsga után a tanulók Gyakorló mentőápoló – emeltszintű szakképesítést igazoló – OKJ bizonyítványt kapnak. A két éves képzés befejezése után iskolánkban lehetőség van a tanulmányok folytatására, ahol Mentőápoló megnevezésű, emeltszintű szakképesítés-ráépülést lehet szerezni.
A képzési idő alatt a tanulók szakmai alapismereteket (pl.: ápolástan, anatómia-élettan, belgyógyászat, sebészet, stb.), valamint szakma-specifikus ismereteket (pl.:sürgősségi betegellátás, mentéstechnika, logisztika, stb.) tanulnak.

Szakmai gyakorlatok
Az iskolai szakmai gyakorlatok az intézmény demonstrációs tantermeiben folynak. A klinikai szakmai gyakorlati képzés a kórházi osztályokon, gyermekjóléti és a szociális intézményekben és a mentőállomásokon zajlik. A gyakorlóhelyet az iskola biztosítja.
A végzetteket szívesen fogadják a megye és az ország bármelyik mentőállomásán.