Felnőttoktatás

Felnőttképzéseink is nagy érdeklődést mutatnak

A 2020/2021. tanévben az alábbi szakképesítéseket indítjuk esti tagozaton:

  • gyakorló ápoló, felvehető létszám 34 fő,
  • ápoló, felvehető létszám 34 fő.

 

  • A képzések ingyenesek, a korábban iskolarendszerben megszerzett két szakképesítéssel rendelkezők esetében tandíj fizetési kötelezettség van.
  • Felvételi korhatár nincs.
  • Képzési idő: 2 év.

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság.
Jelentkezési határidők:

  • 2020. április 6-tól augusztus 31-ig.

A jelentkezés módja: az iskola által kiadott jelentkezési lapon történik (beszerezhető az iskolában személyesen vagy letölthető az iskola honlapjáról – letölthető ide kattintva).

 

SZAKKÉPESÍTÉSEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAK, ESTI TAGOZAT

A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik képesek önállóan megvalósítani a betegek személyre szabott ápolását, valamint az ellátásban részt vevő egészségügyi team tagjaként tevékenykedni.
A képzéssel betölthető munkahelyek: az egészségügyi ellátás bármely területe (klinikák, kórházak, alapellátás, Otthonápolás), a szociális ellátás intézményei.
A képzés főbb jellemzői
Tanulmányi idő: 2 év. A képzés 4 félévből áll. A képzés komplex szakmai vizsgával zárul.
A szakmai vizsga részei: írásbeli vizsga, szóbeli vizsga, gyakorlati vizsga.
A sikeres szakmai vizsga után a tanulók Gyakorló ápoló szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak. A két éves képzés befejezése után iskolánkban lehetőség van a tanulmányok folytatására, ahol Ápoló megnevezésű, szakképesítést lehet szerezni.
A képzési idő alatt a tanulók szakmai (pl.: ápolástan, anatómia-élettan, belgyógyászat, sebészet, stb.), szakma-specifikus ismereteket (pl: kisklinikumi szakismeretek, szülészet-nőgyógyászati, neurológiai, pszichiátriai szakismeretek, stb.) tanulnak.
Szakmai gyakorlatok: Az iskolai szakmai gyakorlatok az intézmény demonstrációs tantermeiben folynak. A klinikumi szakmai gyakorlati képzés a kórházi osztályokon, az alapellátási, gyermekjóléti és szociális intézményekben zajlik. A gyakorlóhelyet az iskola biztosítja. A végzetteket szívesen fogadják a megye és az ország bármelyik kórházában, egészségügyi és szociális ellátó intézményében.