Felnőttoktatás

Felnőttképzéseink is nagy érdeklődést mutatnak

A 2020/2021. tanévben az alábbi szakképesítéseket indítjuk esti tagozaton:

 • ápoló, felvehető létszám 34 fő,
 • egészségügyi asszisztens, 34 fő
 • egészségügyi laboráns, 17 fő,
 • rehabilitációs terapeuta, 17 fő,
 • kisgyermekgondozó, -nevelő, 34 fő.
 • A képzések ingyenesek, a korábban iskolarendszerben megszerzett két szakképesítéssel rendelkezők esetében tandíj fizetési kötelezettség van.
 • Felvételi korhatár nincs.
 • Képzési idő: 2 ill. 3 év.

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság.
Jelentkezési határidő: 2020. április 6-tól augusztus 31-ig.

A jelentkezés módja: az iskola által kiadott jelentkezési lapon történik (beszerezhető az iskolában személyesen vagy letölthető az iskola honlapjáról – letölthető ide kattintva).

 

SZAKKÉPESÍTÉSEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK
Az egészségügyi ágazat, általánosságban:

Az ágazat az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a leendő szakembereket, akik a betegápolás és gondozás, a különböző diagnosztikai és terápiás területeken végzik munkájukat. Tevékenységüket team tagjaként gyakorolják, hiszen együtt, egymás munkáját támogatva lehetnek eredményesek a gyógyító tevékenységben. A team tagjai orvosok, gyógytornászok, pszichológusok és a középfokú szakképzettségű szakemberek. Az ágazatban végzettek feladata az egyes korosztályok egészségének megőrzése, betegségének megelőzése, betegek, sérültek ellátása, ápolása, gondozása, a betegek felépülésének támogatása.
A képzés során az ápolás, az asszisztencia, az egészségügyi laboratóriumi munka és a rehabilitáció területeivel ismerkedhetnek meg a fiatalok. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon — kórházakban, klinikákon, rendelőintézetekben, rehabilitációs intézetekben, illetve a mentőszolgálatnál — sajátíthatják el a magas szintű szakmai ismereteket. A felnőtté válás során meghatározóvá válik a segítő szemlélet és a felelősségvállalás egészséges, illetve beteg embertársainkért. Az egészségügyi technikumi képzés a közismereti tartalmak mellett 10 szakképesítés területen 40 szakmairányban kínál lehetőséget a szakképzettség megszerzésére. A szakképzés új struktúrájából adódóan a tanulóknak csak 16 éves korukban kell szakmát, majd 17 éves korukban szakmairányt választani. Az egészségügyi ellátás, hivatás. Az ágazat szakképesítéseinek jelentős része hiányszakma, mely mindig biztos elhelyezkedési lehetőséget kínált az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők számára.

 

GYAKORLÓ ÁPOLÓ


Érettségi végzettséggel 2 éves képzés, amely technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Választható szakmairányok:
• Felnőttbeteg-ápoló szakmairány,
• Csecsemő- és gyermekápoló szakmairány,
• Mentőápoló szakmairány.
A Csecsemő- és gyermekápoló a csecsemők és gyermekek ápolásában és gondozásában, a szülők megnyugtatásában közreműködik, az egyik legszebb hivatás. Feladatához tartozik kis betegeinek felkészítése a vizsgálatokra és beavatkozásokra, valamint a segítségnyújtás az orvos munkájához. A Felnőttbeteg-ápoló részt vesz az ápolási tevékenységben a gyógyító folyamatokban, betegoktatást végez, lelki támogatást nyújt. A Mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában vesz részt. A beteg, illetve a sérült megtalálási helyén vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, közreműködik. Irányító csoport tagjaként a segélyhívószámon érkező bejelentéseket fogadja és koordinálja.

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Precizitás, állóképesség, szervezőkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés, problémamegoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés.

A CSECSEMŐ ÉS GYERMEKÁPOLÓ, VALAMINT FELNŐTTBETEG-ÁPOLÓ SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
• életkori sajátosságokat szem előtt tartva ápolást, gondozást végez;
• alapápolási tevékenységet végez a szükségleteknek megfelelően;
• vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészít és segédkezik;
• a beteg állapotváltozását észleli, speciális eszközöket alkalmaz;
• részt vesz a különböző betegségekben szenvedő betegek ellátásában.

A MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
• a beteg állapotát felméri, osztályozza, állapotváltozását észleli;
• közreműködik az életveszély elhárításában, a beteg állapotrosszabbodásának megakadályozásában;
• mentéstechnikai eszközöket alkalmaz, karbantart;
• betegszállítási, mozgatási technikákat alkalmaz;
• mentés- és betegszállítás szervezési feladatokat lát el;
• katasztrófahelyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködik.

Ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot és fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és a segítségnyújtás.

 

ÁPOLÓ


Érettségi végzettséggel 3 éves képzés, amely technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
13 szakmairány közül választhatnak a tanulók:

 • Felnőtt intenzív szakápoló
 • Gyermekintenzív-szakápoló
 • Nefrológiai szakápoló
 • Onkológiai szakápoló
 • Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató
 • Sürgősségi szakápoló
 • Légzőszervi szakápoló
 • Hospice szakápoló
 • Geriátriai és krónikusbeteg-szakápoló
 • Foglalkozás-egészségügyi szakápoló
 • Epidemiológiai szakápoló
 • Diabetológiai szakápoló és edukátor
 • Alapellátási közösségi szakápoló

Az Európai Unió elvárásainak megfelelő ápolóképzés, széles alapozás mellett az egészségügyi ellátás különböző szakterületeire készít fel. Az ápolók tevékenysége az orvostudomány területeinek megfelelően speciális ismereteket és készségeket igényel. Ennek megfelelően:
– az Alapellátási közösségi és a Sürgősségi szakápoló szakmairány a betegek elsődleges ellátására;
– A Gyermek intenzív és a Felnőtt intenzív szakápoló szakmairány a súlyos állapotban lévő betegek ellátására;
– A Geriátriai és krónikusbeteg, a Hospice és az Onkológiai szakápoló szakmairány a krónikus elhúzódó betegségek ellátására;
– A Nefrológiai , a Légzőszervi, a Diabetológiai szakápoló és edukátor, a Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató szakmairány az egyes szervrendszerek megbetegedések gondozására;
– A Foglalkozás-egészségügyi szakápoló szakmairány a munka világával kapcsolatos megbetegedések gondozására;
– Az Epidemiológiai szakápoló szakmairány a betegségek terjedésével kapcsolatos ismeretekre az készít fel.

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Precizitás, állóképesség, szervezőkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés, problémamegoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
– életkori sajátosságokat szem előtt tartva egyénre szabott ápolást, gondozást végez
– ápolási tevékenységet végez, az egyén, a család, illetve közösség szükségleteinek megfelelően,
– vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészít és segédkezik, egyes beavatkozásokat önállóan elvégzi;
– a beteg állapotváltozását észleli, speciális betegmegfigyelő eszközöket alkalmaz;
– a beteg egészségnevelésében, elsődleges ellátásában vesz részt a beteg megtalálási helyén és az egészségügyi intézményekben;
– súlyos, életveszélyes betegek ápolását végzi, ellátásukban közreműködik;
– idős, daganatos betegek ápolását végzi, közreműködik a végstádiumú betegek támogatásában;
– az orvostudományi ágaknak megfelelő ápolási, gondozási és megelőzési feladatokat lát el.

Ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességekkel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és a segítségnyújtás.

 

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS


Érettségi végzettséggel az egészségügy ágazat 2 éves képzése, amely technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Választható szakmairányok:
• Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus szakmairány: a hallássérültekkel való foglalkozásra;
• Endoszkópos asszisztens szakmairány: a légző-, és emésztőrendszert érintő diagnosztikai eljárások megismerésére és kivitelezésére,
• Fogászati asszisztens: fogakat érintő betegségek megelőzése és kezelése,
• Gyógyszertári asszisztens szakmairány: a patikában készíthető gyógyszerformák készítésére;
• Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakmairány: a szív- és érrendszert érintő diagnosztikai vizsgálatokra és a terápiás eljárásokra,
• Klinikai neurofiziológiai asszisztens szakmairány: az idegrendszer működését vizsgáló eljárások megismerésére és kivitelezésére;
• Perioperatív asszisztens szakmairány: a kisebb-nagyobb műtéti beavatkozások előtti, alatti és utáni feladatok elvégzésére;
• Radiográfia asszisztens: az emberi testtájak különféle képalkotó vizsgálati módszereinek megismerésére és kivitelezésére készít fel.
Az egészségügyi asszisztens a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban orvos irányítása mellett, önállóan vagy vele együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében.

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Precizitás, állóképesség, szervezőkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés és -megoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés, műszaki érzék.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

• előkészíti a rendelőt és a beteget a vizsgálatokra;
• közreműködik a vizsgálatok és a beavatkozások során, önálló részfeladatokat lát el;
• betegelőjegyzést, betegirányítást végez;
• szükség esetén mentőt hív, betegszállítást intéz;
• a szakrendelőkben lévő műszereket, eszközöket tisztán tartja;
Ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és segítségnyújtás, érdeklődik a fejlett egészségügyi technológiák iránt.

 

REHABILITÁCÓS TERAPEUTA


Érettségi végzettséggel az egészségügy ágazat 2 éves képzése, amely technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Választható szakmairányok:
• Ergoterapeuta szakmairány,
• Fizioterápiás asszisztens szakmairány,
• Gyógymasszőr szakmairány.
A gyógymasszőr diagnózis alapján, különböző, meghatározott típusú masszázst végez és felhasználja a víz és a gyógyvizek kedvező hatásait. Az ergoterapeuta, az orvosi rehabilitációs team azon tagja, aki az ápolóval és a gyógytornásszal szorosan együttműködve, az életkori sajátosságoknak megfelelő, napi élettevékenységek megtanulását, újratanulását segíti. A fizioterápiás asszisztens, együttműködve az egészségügyi személyzet tagjaival, elektroterápiás kezeléseket végez és felhasználja a víz és a gyógyvizek kedvező hatásait.

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Kézügyesség, ügyes mozgás, (karok, kezek, ujjak fokozott használata) állóképesség, jó fizikum, precizitás, felelősségtudat, önállóság, szorgalom, érzelmi stabilitás, kapcsolatteremtő készség, határozottság, kommunikációs és empatikus készség, tolerancia, csapatmunka.

A REHABILITÁCIÓS TERAPEUTA GYÓGYMASSZŐR SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

• gyógymasszázst és iszapkezeléseket alkalmaz;
• különböző hőmérsékletű, kiterjedésű fürdőkkel kezeléseket végez;
• gyógyvizes ivókúrát alkalmaz.

A REHABILITÁCIÓS TERAPEUTA ERGOTERAPEUTA SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
• segíti, tanítja az akadályozott embereket az önállóságuk, önkiszolgáló képességük megszerzése érdekében;
• egyéni és csoportos foglalkozásokat vezet;
• tanácsokat ad, segítséget nyújt az akadálymentesítése érdekében.

A REHABILITÁCIÓS TERAPEUTA FIZIOTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ:

• a természet energiáival gyógyítást végez (elektroterápia, napfény-fototerápia, termoterápia, hidroterápia, balneoterápia, inhaláció, klímaterápia).
Ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, szeret embereknek tevékenyen segíteni a testi-lelki-szociális jóllét, az életminőség javításában. Szívesen érint, tapint, masszíroz másokat, fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és segítségnyújtás.

 

EGÉSZSÉGÜGYI LABORÁNS


Érettségi végzettséggel az egészségügy ágazat 2 éves képzése, amely technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Klinikai laboratóriumi asszisztens szakmairány, Szövettani asszisztens szakmairány. Az egészségügyi laboráns klinikai, kórházi vagy rendelőintézeti laboratóriumban vagy patológiai laboratóriumban dolgozik. A klinikai laboratóriumi asszisztens az emberekből származó különféle vizsgálati anyagokból megfelelő módszerekkel elemzéseket végeznek. A szövettani asszisztens feladata a különféle szövetminták technikai előkészítése az orvosi mikroszkópos diagnosztikára.

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, kézügyesség, informatikai eszközök használata, kapcsolatteremtő készség, fogalmazó készség, kontroll, ellenőrzőképesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ KLINIKAI LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS SZAKMAIRÁNYON
• vért vesz, vizsgálati mintákat készít elő;
• laborvizsgálatokat (vizeletvizsgálat, gyorstesztek) végez;
• adatokat rögzít és ellenőriz.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKMAIRÁNYON
• szövettani vizsgálati anyagot készít elő;
• laboratóriumi alapműveleteket végez, speciális eszközöket használ;
• szövettani vizsgálatra érkező anyagokat technikailag előkészít (rögzít, víztelenít, metszeteket készít, fest, lefed);
• fagyasztott metszetet készít, fest;
• méréstechnikai műveleteket végez, automata berendezéseket működtet;
• fénymikroszkópot használ.
Ajánlott minden fiatal számára, aki jó kézügyességgel rendelkezik, szeretne laborkörnyezetben dolgozni, precíz munkát végezni.

 

A szociális ágazatról általánosságban:

Az ágazat a gyermekjóléti alapellátáshoz – beleértve a bölcsődei ellátást is –, a gyermekvédelmi szakellátáshoz, a javítóintézeti ellátáshoz és a szociális ellátáshoz tartozó szolgáltatásokat foglalja magába.
A képzések a társadalomismereti, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ismeretekre épülnek. Az ismeretek elsajátítása lehetővé teszi a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítését, nevelését, fejlődésének támogatását. A képzést követően a fiatal segítségre, támogatásra szoruló gyermekek, fiatalok, valamint az egészségügyi, mentális és/vagy szociális problémákkal, beilleszkedési nehézségekkel küzdő egyének, családok és közösségek szakszerű ellátását lesz képes megvalósítani. Az ágazat részéről a problémákhoz, szükségletekhez igazodó szolgáltatások biztosítása, a testi, szellemi és szociális jólét megteremtése a cél.
A képzés során a fiatalok megismerkednek az ápolás, gondozás, nevelés és esetkezelés eszközeivel, illetve módszereivel, a három év alatti kisgyermek személyes, szociális és kognitív kompetenciáinak, fejlődésének támogatásával. Elsajátítják az alkalmazásukhoz szükséges ismereteket, készségeket. A gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben – ideértve a nevelőszülői hálózatokat is –, javítóintézetekben, valamint a szociális intézményekben eltöltött gyakorlatokon betekintést nyernek a működésbe, megismerik az összetett ellátórendszer sajátosságait, az ellátottakkal kapcsolatos szakmai tevékenységek általános és speciális elemeit.
A tanulók fejlődése, felnőtté válása során növekszik önismeretük, önmagukkal és másokkal szembeni felelősségtudatuk. Fejlődik empatikus és kapcsolatteremtő készségük, valamint alkalmassá és képessé válnak a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre. Képessé válnak a segítségnyújtásra, szükség esetén folyamatos támasz biztosítására és az ágazatot jellemző értékek – az emberi jogok és gyermeki jogok –, a humánum, az embertársunk irányába tanúsított tisztelet és elfogadás – képviseletére.

 

KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ


Érettségi végzettséggel a szociális ágazat 2 éves képzése, amely technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
A kisgyermekgondozó, -nevelő feladata elsősorban a gyermekek napközbeni ellátási formáiban (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet) és egyéb gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen a 0-3 éves korú gyermekek nevelése, gondozása.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Felelősségtudat, kapcsolatteremtő készség, empatikus készség, türelmesség, tolerancia, határozottság, motiváló készség, rugalmasság, döntésképesség, kreativitás, ötletgazdagság.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

• a 0-3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítését, nevelését, harmonikus fejlődésük támogatását; mintaszerű viselkedéssel és beszédmóddal szocializációjuk segítését végzi;
• ismernie kell a kisgyermekek testi-lelki fejlődésének folyamatát, nevelésük módszereit, eljárásait. Ezen ismeretek birtokában képes ellátásukat biztosítani és tevékenységeiket megszervezni, fizikai, érzelmi biztonságot nyújtani számukra;
• megteremti a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, ösztönzi a szokások kialakulását;
• kiegészíti és segíti a családi nevelést, a családokkal nevelőpartneri kapcsolatot alakít ki. Észleli az eltérő fejlődést, jelzéssel él a gyermeki jogok érvényesítése érdekében. Bátorító, bizalomteli, elfogadó légkört alakít ki;
• segít a konfliktushelyzetek megoldásában, megteremti a szabad játék és mozgás feltételeit, részt vesz benne úgy, hogy a gyermekek kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon;
• segíti a gyermekeket a világ megismerésében, a korosztálynak megfelelő anyanyelvi, irodalmi, zenei, vizuális, élményeket közvetít.
Ajánlott minden fiatal számára, aki türelemmel és szeretettel fordul a gyermekek felé, ért a gyermekek nyelvén és elhivatottságot érez magában a kisgyermekekkel való foglalkozás iránt.