Szomorú hír

“Annakokáért tehát nem azé, a ki akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő Istené”. Róma 9:15

Mély megrendüléssel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy partnerintézményünk, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház humánpolitikai igazgatója, szeretett kollégánk, barátunk Dr. Czeglédi Gábor 2020. június 26-án itt hagyott bennünket…Gàbor! Fájdalmas ürességet érzünk… A viszontlátás reményében, veszteséged fájdalmát hordozva búcsúzunk tőled! Isten áldjon …nyugodj békében!