Kiemelkedő teljesítményű iskola

Az Országos kompetenciamérés adatai alapján legtöbb hozzáadott pedagógiai értéket teremtő magyar iskolákról jelent meg közlemény az Oktatási Hivatal honlapján és a www.eduline.hu oldalon.

Ezek azok az intézmények, amelyek pedagógiai munkájukkal eredményesen ellensúlyozzák tanulóik hátrányos helyzetét, ezzel is szolgálva a társadalmi mobilitást. A magasabb átlagteljesítményű intézmények esetében ugyanez azt jelenti, hogy kiválóan építenek diákjaik biztos családi hátterére, és eredményesen gondozzák a rájuk bízott tehetségeket.
Hasonlóan erős az összefüggés a tanulók előzetes tudása, azaz a korábbi mérési eredményei és a várható teljesítménye között. A korábbi mérési eredményekből „megjósolható”, pontosabban megbecsülhető a gyerekek későbbi teljesítménye.
Büszkék vagyunk rá, hogy iskolánk az elmúlt 5 évben négyszer teljesítette azt a feltételt, amelyek eredményeként a hozzáadott pedagógiai értéket leíró adatok alapján a kiválóan teljesítő iskolák közé került.
Bővebb információ az alábbi két linken érhető el:
http://eduline.hu/kozoktatas/2018/4/3/legjobban_fejleszto_kozepiskolak_TYIB71
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak